Ubezpieczenie GAP

Każdy pojazd zarówno osobowy i ciężarowy wraz z upływem lat traci na wartości.

Często realna wartość pojazdu jest wyższa niż wyceniona na podstawie dostępnych programów, systemów lub wycen rzeczoznawców w firmach ubezpieczeniowych.

 

Warto więc zabezpieczyć swój pojazd od wartości początkowej np. fakturowej, aktualnej wartości (z polisy AC) lub do wartości zadłużenia wynikającej z umowy leasingu lub kredytu. Wystarczy, że klient zdecyduje się na ubezpieczenie GAP w jednym z wariantów.

Jakie są korzyści ubezpieczenia GAP?

Dzięki ubezpieczeniu GAP w pełni odzyskasz zainwestowane pieniądze, ponieważ GAP pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu lub wartością z polisy AC, a wypłaconym odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń (wartość rynkowa z dnia zaistnienia szkody).

Wypłata z GAP to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu GAP, spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła już najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.

Skorzystaj z naszego kalkulatora GAP

Oblicz ubezpieczenie

Dlaczego warto skorzystać
z ubezpieczenia GAP w Karlex?

Minimum formalności – polisa wystawiona w ciągu kilku minut na podstawie FV zakupu lub polisy AC przesłane do klienta bezpośrednia na e-maila

Konkurencyjne składki – składka płatana jednorazowa na wybrany pełny okres ubezpieczenia zazwyczaj jest niższa niż ratalna finansowana przez leasing lub bank

120 dni na podjęcie decyzji od daty zakupu dla GAP Fakturowy lub 30 dni wystawienia ostatniej polisy AC dla GAP AC

Wybór sumy ubezpieczenia od 50 000 PLN do 150 000 PLN

Polisa indywidualna płatna bezpośrednio do ubezpieczyciela i wypłata bezpośrednio do ubezpieczającego

Polisa nie zawiera cesji na leasing lub bank mimo iż jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu i jest rozliczana bez uzyskiwania zgody leasingu lub banku

Niższa składka za polisę niż sumaryczna wartość rat za GAP w ratach leasingu. W Karlex możliwość rozłożenia płatności od 2 do 12 rat.

Wybór okresu ubezpieczenia niezależnie od okresy umowy leasingu lub kredytu. Polisa może więc być zarówno na krótszy jak i dłuższy niż okres finansowania (max 5 lat)

Nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci nawet 60% swojej pierwotnej wartości!

Niestety, w przypadku zaistnienia szkody całkowitej, czy kradzieży pojazdu wysokość odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż jego wartość fakturowa.

 

Oznacza to, że Klient nie otrzyma 100% zwrotu zainwestowanych środków. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody. Dla Klienta oznacza to stratę finansową!